Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z cennikiem, według którego rozliczamy się za każdy prowadzony przez nas kurs UDT. Tarnowskie Góry stanowią lokalizację naszego ośrodka szkoleniowego, ale zajęcia prowadzimy na terenie całego Śląska. Ich koszt staramy się ustalić tak, aby jak najwięcej osób mogło nawiązać z nami współpracę. Przedstawiona oferta kierowana jest nie tylko do firm i instytucji, ale również do osób indywidualnych, które chciałyby poszerzyć swoje kwalifikacje.

Prowadzimy szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi następujących sprzętów dozorowych:


Cennik

Szkolenia UDT Śląsk

Rodzaj uprawnieniaWażnośćCena brutto
Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia10 lat400 zł
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia5 lat450 zł
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia10 lat520 zł
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia5 lat570 zł
Żurawie stacjonarne10 lat400 zł
Żurawie przewoźne i przenośne
(uprawniają także do obsługi żurawi stacjonarnych)
10 lat570 zł
Podesty ruchome przejezdne5 lat570 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem10 lat470 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
5 lat570 zł
Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
(uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)
10 lat450 zł

Kurs UDT

- Informacje
  • W cenę wliczony jest kurs, opłata egzaminacyjna i materiały
  • Jeśli zgłoszona grupa przekracza liczbę 10 osób, istnieje możliwość negocjacji cen
  • Szkolenia UDT są prowadzone w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z klientem. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w soboty oraz niedziele (w takim przypadku koszt szkolenia wzrasta o 50 zł od osoby)

Ponadto oferujemy przeprowadzenie szkoleń dotyczących uzyskania uprawnień:

  • Hakowego (współpraca z urządzeniami dźwignicowymi obejmująca podpinanie ładunku do haka urządzenia dźwignicowego z wykorzystaniem zawiesi ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia). Cena 60 zł od osoby
  • Wymiany butli gazowej (LPG) w wózku jezdniowym podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia. Cena 60 zł od osoby
  • Powyższe szkolenia, kursy i usługi są zwolnione z Vat
  • Informujemy, że nasze programy nauczania zostały uzgodnione przez UDT.
  • Nasze szkolenia UDT na Śląsku prowadzone są przez instruktorów, którzy posiadają zarówno rozbudowaną wiedzę teoretyczną, jak i zaawansowane umiejętności praktyczne, a także dysponują potrzebnymi uprawnieniami. Dzięki temu, informacje przekazywane podczas zajęć są prezentowane w sposób zrozumiały dla każdego kursanta, niezależnie od poziomu jego wiedzy technicznej.

tel. 574 124 880


tel. 574 124 882


biuro@szkoleniapraxi.pl