Kurs na wózki widłowe

Rozwój rynku logistycznego oraz fakt powstawania nowych firm i rozbudowa istniejących podmiotów powoduje znaczące zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia do obsługi wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Widlaki stanowią podstawowe narzędzie do tzw. bliskiego transportu towarów w magazynach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, toteż bardzo często na poziomie rekrutacji pracowników wymaganym kryterium jest posiadanie uprawnień do ich obsługi. Ostatnie zawirowania prawne wokół czasookresu ważności zaświadczeń o odbyciu kursu na wózki spowodowały, że pracodawcy honorują już wyłącznie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Na dzień dzisiejszy odbywanie kursu, który kończy się tylko egzaminem wewnętrznym jest pozbawione sensu. Firma PRAXI oferuje kurs na wózki widłowe do obsługi urządzeń transportu bliskiego, które zawsze kończą się egzaminem przed komisją UDT.

Cennik kursów

Cenę kursu można sprawdzić w zakładce „cennik”. W cenie kursu na wózki widłowe zawarta jest urzędowa opłata egzaminacyjna, która w 2022 roku wynosi 212,34zł. W razie zgłoszenia grupy min. 10 osób ceny podlegają negocjacji.

Sprawdź cennik

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie organizowane są kursy na wózki widłowe?

  Kurs na wózki widłowe odbywa się w naszych salach szkoleniowych w Tarnowskich Górach i Bytomiu oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Najczęstszą i najoptymalniejszą formą kursu jest jego organizacja na terenie Zakładu zgłaszającego grupę osób do szkolenia.

 2. Ile trwają szkolenia organizowane przez firmę Praxi?

  Szkolenia organizowane przez naszą firmę są zawsze dostosowane do potrzeb kursantów. Oprócz wymaganego czasu trwania kursu staramy się organizować go elastycznie biorąc pod uwagę poziom wiedzy i umiejętności obsługi urządzeń aby w efekcie nauki zdanie egzaminu państwowego nie stanowiło problemu.

 3. Co wchodzi w skład kursów na wózki widłowe?

  Szkolenia na wózki widłowe składają się z części teoretycznej i praktycznej. Ilość godzin jazdy wózkiem na kursie jest ustalana i dostosowywana do zapotrzebowania osób odbywających szkolenie.

 4. Czy cena kursu zawiera opłatę egzaminacyjną?

  Tak podane kwoty zawierają opłaty egzaminacyjne, które w roku 2022 wynoszą 212,34zł

 5. W jakich godzinach odbywają się szkolenia?

  Kurs na wózki widłowe odbywa się w godzinach ustalonych z kursantami/kontrahentami. Szkolimy w godzinach porannych i popołudniowych / na pierwszej i drugiej zmianie w Państwa zakładach pracy

 6. Jakie dokumenty otrzymuje się po zakończeniu kursu na wózki widłowe?

  Po zakończeniu pełnego szkolenia na wózki otrzymujemy:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Bezpieczne użytkowanie butli"
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Obsługa wózków jezdniowych unoszących"

  Po zdanym egzaminie przed komisją państwową UDT:

  - "zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem"

  lub

  - "zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem"

 7. Mam pytania dotyczące szkoleń na wózki, jak skontaktować się z firmą Praxi?

  Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem e-malia.