Kurs na suwnice

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty obejmującej kurs na suwnice na Śląsku, głównie w Tarnowskich Górach, w Bytomiu i najbliższej okolicy. Jest to skrupulatnie przygotowane szkolenie, które obejmuje zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Pod okiem specjalistów nauczysz się jak działa suwnica, jak prawidłowo nią kierować oraz jak zachować stu procentowe bezpieczeństwo podczas jej użytkowania. Ważność takiego kursu to od 5 do 10 lat. Kurs na operatora suwnic w Tarnowskich Górach i na terenie całego Śląska kierowany jest do osób znajdujących się na różnych poziomach wiedzy technicznej.

Cennik szkoleń

Nasze szkolenia kierowane są zarówno do firm, instytucji jak i osób prywatnych, dlatego cena zależy w dużej mierze od liczby osób uczestniczących w kursie. Wszelkie potrzebne w tym temacie informacje znajdziecie Państwo przechodząc w zakładkę Cennik. Cena obejmuje: kurs, niezbędne materiały oraz sam egzamin.

Szkolenia - rodzaje suwnic

 • Suwnice, wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy firma PRAXI prowadzi szkolenia obejmujące obsługę suwnic kabinowych?

  Tak. W ramach prowadzonych szkoleń zapoznajemy słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi obsługi suwnic sterowanych z kabiny. Po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją UDT można obsługiwać w/w suwnice.

 2. Czy posiadając uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych drogą radiową mogę obsługiwać suwnice kabinowe?

  Posiadając tzw. starszy typ uprawnień (wydawanych jako bezterminowe) wpis na uprawnieniach określał rodzaj sterowania, tzn. brak informacji o sterowaniu z kabiny wykluczał możliwość obsługi tego typu suwnic. W tzw. nowych uprawnieniach nie ma rozgraniczenia na sterowanie z kabiny i sterowanie drogą radiową. Uprawnienia dzielą się tylko na ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

 3. Czy posiadając uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z tzw. wędki mogę obsługiwać suwnice sterowane radiowo?

  Posiadając tzw. starszy typ uprawnień (wydawanych jako bezterminowe) wpis na uprawnieniach określał rodzaj sterowania. W tzw. nowych uprawnieniach nie ma rozgraniczenia na sterowanie z tzw. wędki i sterowanie drogą radiową. Uprawnienia dzielą się tylko na ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

 4. Czy firma PRAXI prowadzi szkolenia na tzw. suwnice specjalne?

  Tak, prowadzimy tego typu szkolenia.

 5. Jaka jest różnica pomiędzy suwnicą ogólnego przeznaczenia, a suwnicą specjalnego przeznaczenia?

  Różnica tkwi w przeznaczeniu urządzeń:

  • hakowe ogólnego przeznaczenia,
  • specjalne: kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, inne.
 6. Czy posiadając uprawnienia do obsługi suwnic mogę obsługiwać tzw. żurawie warsztatowe?

  Nie. W chwili obecnej aby zdobyć uprawnienia do obsługi żurawi stacjonarnych należy złożyć niezależny egzamin przed komisją UDT.

 7. Czy firma PRAXI jako organizator szkolenia na suwnice zgłasza uczestników do egzaminu przed komisją UDT?

  Tak. Firma przeprowadza cały proces od zebrania danych, opłacenia egzaminu, zgłoszenia na egzamin UDT, przygotowanie do egzaminu, obecności na egzaminie, przekazanie uprawnień w przypadku pozytywnie zakończonego egzaminu.

 8. Czy uprawnienia na suwnice zdobyte w kraju są ważne na terenie Unii Europejskiej?

  Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

 9. Czy posiadając uprawnienia do obsługi suwnic mogę obsługiwać wciągniki łańcuchowe?

  Tak. Uprawnienia do obsługi suwnic upoważniają do obsługi wciągników i wciągarek. Ograniczenie stanowi tylko ich przeznaczenie, czyli ogólne lub specjalne.

 10. Czy posiadając uprawnienia do obsługi suwnic mogę podpinać ładunki operatorom innych dźwignic?

  Nie. Aby wykonywać te czynności należy posiadać uprawnienia hakowego.

 11. Czy posiadając uprawnienia na suwnice wydane bez terminu ważności muszę je odnawiać?

  Tak. Uprawnienia wydane jako bezterminowe tracą swoją ważność z dniem 01.01.2024r.

 12. Czy suwnice można obsługiwać tylko na podstawie uprawnień wydanych przez UDT?

  Tak, suwnice można obsługiwać tylko na podstawie uprawnień wydanych przez UDT.

 13. Czy firma PRAXI prowadzi szkolenia umożliwiające zdobycie uprawnień hakowego?

  Tak, nasza oferta obejmuje tego typu szkolenia.

 14. Czy posiadając uprawnienia do obsługi suwnic kabinowych mogę obsługiwać suwnice czerpakowe sterowane z kabiny?

  Suwnice czerpakowe są suwnicami specjalnego przeznaczenia. Posiadając uprawnienia do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia sterowanych z kabiny nie można obsługiwać suwnic specjalnego przeznaczenia bez względu na zastosowany rodzaj sterowania.

 15. Czy jest jakaś różnica pomiędzy uprawnieniami dotyczącymi obsługi suwnic sterowanych drogą radiową, a suwnicami sterowanymi z wędki?

  Obecnie nie, jednak wcześniej były wydawane uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego z wyłączeniem sterowania bezprzewodowego. Umożliwiało to tylko obsługę suwnic sterowanych z tzw. wędki.

 16. Zgubiłem uprawnienia do obsługi suwnic co zrobić żeby uzyskać duplikat (zaznaczam że byłem uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez firmę PRAXI)?

  Należy zgłosić się do właściwej jednostki UDT i złożyć wniosek. Jest możliwość przeprowadzenia tego procesu przez Naszą firmę jeżeli był Pan/i uczestnikiem organizowanego przez Nas szkolenia.

 17. Czy obsługując suwnice w moim zakładzie pracy muszę mieć uprawnienia przy sobie, czy dokument może być w kadrach?

  Oryginał uprawnień powinien posiadać przy sobie operator. W dokumentacji pracowniczej powinna znajdować się kopia.

 18. Czy muszę brać udział w szkoleniu dotyczącym obsługi suwnic, aby podejść do egzaminu przed komisją UDT?

  Nie. Do egzaminu można przygotować się i zgłosić samodzielnie. Warunkiem jest spełnienie wymagań zawartych w stosownym Rozporządzeniu.

 19. Jak długo są ważne uprawnienia do obsługi suwnic wydane jako tzw. bezterminowe?

  Uprawnienia tracą ważność w dniu 01.01.2024r.

 20. Co należy zrobić, aby przedłużyć ważność uprawnień do obsługi suwnic bez potrzeby zdawania ponownego egzaminu?

  W terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności należy złożyć wniosek we właściwym oddziale UDT o przedłużenie posiadanych uprawnień.